ORGANISING COMMITTEE

 

Workshop Co- Chairs:

  • Kin Fun Li, University of Victoria, Canada

  • Shengrui Wang, Université de Sherbrooke, Canada