ORGANISING COMMITTEE

 

Workshop Co-Chairs:

  • Kin Fun Li, University of Victoria, Canada
  • Weiwei Xing, Beijing Jiaotong University, China